<delect id="hvdvf"><pre id="hvdvf"></pre></delect>

   <ins id="hvdvf"><video id="hvdvf"></video></ins>

       <b id="hvdvf"><span id="hvdvf"></span></b>
        <font id="hvdvf"></font>

          產品分類

          產品分類 >> 分散染料

          可堿性染色分散染料ADD系列

          產品名稱 色樣 染色深度% 染料類型 染色時PH 摩擦 升華 汗漬 水洗
          分散艷黃ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
          分散金黃ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
          分散桃紅ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
          分散艷蘭ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
          分散黃棕ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
          分散橙ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
          分散大紅ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
          分散紅玉ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
          分散蘭ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
          分散深蘭ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
          分散深蘭ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
          分散藏青ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
          分散黑ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
          分散黑ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
          分散黃ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
          分散紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
          分散玉紅ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
          分散紫ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
          分散翠藍ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5
          真人一级毛片在线播放_性爱高清无码在线观看_大鸡巴在线观看网址_很黄很污在线观看